Pomiary elektryczne

Wykonujemy badania i pomiary elektryczne odbiorcze i okresowe we wszystkich układach sieciowych do 1kV (TN, TT, IT) w instalacjach domowych, budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej przy pomocy specjalistycznych przyrządów (prod. SONEL) w zakresie:

  • pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli,
  • pomiarów rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  • pomiarów skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania (pomiar impedancji pętli zwarciowej),
  • pomiarów skuteczności ochrony w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD),
  • pomiarów natężenia oświetlenia ogólnego, stanowisk pracy, ewakuacyjnego.

Po wykonaniu prac kontrolno-pomiarowych sporządzamy protokół zawierający m.in.: wyniki pomiarów jaki i ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz wnioski.

 

Ze względu na specyfikę przeprowadzanych badań (konieczność wyłączania obwodów spod napięcia) terminy oraz pora dnia za każdym razem do ustalenia z Klientem.


Cennik

Pozycji przedmiarowej

od 1,45zł*

Pozycji kosztorysowej

od 6,00zł* ceny powyżej dotyczą instalacji elektrycznych
* szczegóły w zakładce CENNIK

Kontakt


ul.

tel. 605 388 131

biuro@kosztorysowanie.info