Certyfikat energetyczny

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 roku, i są absolutnie wymagane przy przekazywaniu budynków nowych do użytkowania.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Dokumenty wymagane :

- dokumentacja architektoniczno - budowlana

- dokumentacja instalacyjna c.o. i c.w.o. i c.t. oraz klimatyzacji, jeżeli budynek ją posiada

- dla budynków użyteczności publicznej także dokumentacja oświetlenia wbudowanego

 

Termin wykonania świadectwa energetycznego waha się od 1 do 3 tygodni w zależności od stopnia skomplikowania obiektu.


Cennik

Pozycji przedmiarowej

od 1,45zł*

Pozycji kosztorysowej

od 6,00zł* ceny powyżej dotyczą instalacji elektrycznych
* szczegóły w zakładce CENNIK

Kontakt


ul.

tel. 605 388 131

biuro@kosztorysowanie.info