Audyt energetyczny

Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizację przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania budynku, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - ulepszenia, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, w tym również zmianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności:

  • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela;

  • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej;

  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

  • wskazanie optymalnego wariangu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza i ocena stanu istniejącego, wybranie odpowiednich usprawnień oraz propozycja sposobu ich realizacji oraz sposobu finansowania jest warunkiem podstawowym powodzenia termomodernizacji.

Aby prawidłowo ocenić istniejące zużycie energii i możliwe do uzyskania oszczędności, a także wybrać optymalne rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie zużycia energii, potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań, urządzeń i technologii, często nieodpowiedzialnie reklamowanych co do ich cech technicznych i użytkowych.

Potencjalni inwestorzy mają ogromne trudności z wyborem rozwiązań, a zainwestowane przez nich środki mogą nie przynośić spodziewanych rezultatów.

Potrzebna jest więc opinia niezależnego eksperta potrafiącego wybrać rozwiązania, które będą optymalne i zarazem nieszkodliwe dla środowiska oraz przewidzieć rezultaty planowanej modernizacji. Niezbędnym warunkiem powodzenia jest dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza stanu istniejącego oraz propozycje wykonania i sfinansowania usprawnień.

Z punktu widzenia banków, opinia niezależnego eksperta ma taże bardzo ważne znaczenie. Kredyty powinny być udzielane wyłącznie na inwestycje, które są rzeczywiście efektywne. Wtedy oszczędności uzyskane przez inwestującego umożliwiają mu niezakłócone wywiązywanie się ze zobowiązań kredytowych.


Cennik

Pozycji przedmiarowej

od 1,45zł*

Pozycji kosztorysowej

od 6,00zł* ceny powyżej dotyczą instalacji elektrycznych
* szczegóły w zakładce CENNIK

Kontakt


ul.

tel. 605 388 131

biuro@kosztorysowanie.info